Mandat 2021. - 2025.

- Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

 

Mandat 2017. - 2021.

- Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

Mandat 2013. - 2017.

- Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica

- Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lećevica