- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) - 2017.godina

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) - 2018.godina

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) - 2019. godina

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) - 2020. godina

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) - 2021. godina

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) - 2019.godina (ažurirano)

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) - 2020.godina (ažurirano)

- izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) - 2021.godina (ažurirano)

 

- Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) - 2016. godina
- Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) - 2018. godina
- Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) - 2020. godina