Grad Kaštela je 2014. godine započeo s pripremom projekta „Razvoj širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan ekonomski interes“ , a danas se taj projekt nalazi u fazi realizacije. Riječ je o projektu čiji je cilj izgradnja širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije (NGA mreže) temeljene na optičkim vlaknima i bežičnim tehnologijama, te omogućavanje brzina većih od 40 Mbit/s na području klastera Kaštela, čime će se omogućiti NGA širokopojasni pristup internetu za ukupno 23.837 korisnika. Projekt se provodi na području više međusobno povezanih jedinica lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, uključujući Grad Kaštela, Grad Trogir, Grad Split, Općinu Lećevica, Općinu Marina, Općinu Okrug, Općinu Prgomet, Općinu Primorski Dolac te Općinu Seget.

5g.jpg

Za područje obuhvata ovog projekta putem natječaja na nacionalnoj razini odobren je pružatelj telekomunikacijskih usluga A1 koji do 2023. godine mora projektirati i izgraditi 5G mrežu koja se sastoji od fiksne telefonske linije bazirane na optičkim vodičima i mobilnoj telefoniji preko baznih stanica. On je ujedno i odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta uz kontinuirano informiranje Grada Kaštela o napretku cjelokupnog projekta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 100 milijuna kuna, od čega oko 50 milijuna kuna iznosi udio u financiranju od strane EU. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva 'Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima'.
Više informacija o projektu možete pronaći u prezentaciji u nastavku, a koju je za ovaj projekt pripremio A1.

 

prsi kastela

 

- Studija izvodljivosti