Naslovna942x276

ITU Gradovi Konferencija 01

Ovog svibnja u Zagrebu je održana konferencija na temu ITU gradovi u novom programskom razdoblju u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na kojoj su predstavljeni projekti Urbane aglomeracije Split koji se sufinanciraju s 332 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Konferencija je imala za cilj informirati javnost o ITU mehanizmu, predstavnike jedinica lokalne samouprave i sve zainteresirane o novom programskom razdoblju ali i čuti iskustva gradova koji su već provodili projekte kroz ITU mehanizam. Tako je ITU projekte Urbane aglomeracije Split predstavila Ana Jerkunica, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Splita.

ITU Gradovi Konferencija 02

Podsjetimo, u Urbanoj aglomeraciji Split ugovoreno je 28 projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. koji se sufinanciraju s 302 mil kn bespovratnih ITU sredstava te 16 projekata iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koji se sufinanciraju s 30 mil kn bespovratnih ITU sredstava a koji se provode diljem Urbane aglomeracije Split, na područjima svih 13 gradova i općina, od Trogira do Omiša, te na sjeveru do Muća i Sinja.
Ministrica regionalnog razvoja je naglasila na konferenciji kako je u prethodnom financijskom razdoblju 2014.-2020. ITU mehanizam u RH koristilo 8 gradova sa svojim urbanim aglomeracijama / urbanim područjima, i to gradovi Zagreb, Split, Rijeka, Osijek Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac, dok je za novo programsko razdoblje 2021. – 2027. najavila da će ITU mehanizam koristiti ukupno 22 grada, uz 8 postojećih i novih 14 gradova koji su ujedno i sjedište županija: Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin. U prethodnom razdoblju je bilo osigurano 345 mil EUR za 7 ITU gradova, dok je sada planiran iznos od 679 mil EUR za 22 ITU grada u okviru Specifičnog cilja 5 (i) unutar Operativnog programa Integrirani teritorijalni plan 2021.-2027., a koji se trenutno nalazi na eSavjetovanju do 01. lipnja 2022.godine.

Detaljnije informacije o predstavljenim ITU projektima možete pronaći na linku.

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1