NAZIV PROJEKTA: Lokalna akcijska grupa Zagora- LAG, Mjera 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo- Izgradnja, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u Općini Lećevica iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

 

Vrijednost projekta iznosi 755.190,00 kuna, te je predviđeno trajanje istog 12 mjeseci. Realizacijom projektnog prijedloga doprinijeti će se ostvarenju i poboljšanju uvjeta društvenog života ruralnog područja Općine Lećevica. Opći cilj je pritom izgradnja i opremanje trga i pripadajućih površina,odnosno prostora koji će se koristiti za različite sportske, kulturne, obrazovne i ostale aktivnosti koji će uz ostale gospodarske aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem društvenom životu svim stanovnicima općine Lećevica.

 

Faza projekta: Donesena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

- Idejni projekt

 

Vezani članci:

- Općini Lećevica dodjeljena potpora LAG Zagora za projekt izgradnje, opremanje trga i pripadajućih pješačkih površina u sklopu II LAG natječaja

NAZIV PROJEKTA: SVI ZA LEĆEVICU, ZAŽELI- program zapošljavanja žena- faza II, Broj Ugovora U.P. 02.1.1.13.0426

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.446.989,70 kuna, te je Ugovor potpisan u Svibnju 2021.godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Prijavitelj projekta je Općina Lećevica, a partner je Hrvatski zavod za zapošljavanje- regionalni ured Split i Centar za socijalnu skrb Kaštel Stari. Cilj projekta je povećati zapošljivost žena te povećanje razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Lećevica. Kroz projekt je zaposleno 15 teže zapošljivih žena koje se brinu o 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a koje se ujedno i educiraju za zanimanje gerontodomaćice. Projekt doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 1. Strategije ukupnog razvoja Općine Lećevica za razdoblje 2015-2020, unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika povećanjem opsega javnih usluga (mjera 1.1) te se nadovezuje na Strategiju razvoja urbane aglomeracije Split.

 

Faza projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u svibnju 2021., te je na 12 mjeseci sklopljen Ugovor o radu sa ženama potpisan krajem lipnja 2021., kada su iste počele sa radom. U sklopu projekta su zaposleni koordinator projekta i administrativno financijski djelatnik-viši referent.

 

Prilozi:

- Odluka o financiranju

 

Vezani članci:

SAMOĆA JE NAJTEŽA “Sve je potrebno i dobro, ali najviše nam treba razgovor i kavica!” 

- Općina Lećevica potpisala 15 Ugovora o radu za gerontodomaćice u sklopu projekta "Svi za Lećevicu - Zaželi, program zapošljavanja žena - faza II"

- Općini Lećevica odobren nastavak EU projekta "ZAŽELI"

 

EuropskiSocijalniFond 02

NAZIV PROJEKTA: SVI ZA LEĆEVICU- aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracije područja Osijek, Pula, Slavonski brod, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb, broj ugovora UP.02.1.1.12.0007

 

Vrijednost projekta iznosi 2.473.050,00 kuna, te je Ugovor potpisan u Ožujku 2021.godine. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Predviđeno trajanje projekta je do ožujka 2023. godine. Ciljevi projekta obuhvaćaju aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine na području urbane aglomeracije Split, što će rezultirati povećanjem kvalitete života minimalno 35 osoba starijih od 54 godine, 15 osoba mlađih od 25 godina, 5 sudionika s invaliditetom, te 10 nezaposlenih osoba. Planira se povezivanje s projektom otvaranja ljetnih pozornica s ciljem uključivanja ranjivih skupina u kulturne programe i aktivnosti.

 

Faza projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u ožujku 2021. U tijeku je otvoreni poziv za dostavom ponuda putem EOJN, objavljen 15.09.2021.g., za usluge održavanja edukativnih radionica potrebnih za provedbu projekta (likovne, klesarske radionice, šivanje, decoupage, društvene igre, suhozid, kuhanje, heklanje, kukičanje i dr).


Prilozi:

- Odluka o financiranju

- Nabava usluga održavanja edukativnih radionica s materijalom - SVI ZA LEĆEVICU ( otvoreni postupak, 15.09.2021.g.)

Oglas za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK / ICA ZA EU PROJEKT

 

EuropskiSocijalniFond 02

NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split- „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije općine Lećevica – LASTA”, ITU mehanizam, broj Ugovora KK. 03.1.2.10.0002

 


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u Veljači 2021. godine, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga ITU – Razvoj potpornih institucija Urbane aglomeracije Split, ukupne vrijednosti projekta 1.632.817,27 kn.
Projekt je sufinanciran iz ITU mehanizma, bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.387.894,56 kn (85 %), dok će ostatak od 15% vrijednosti projekta biti financiran iz proračuna Općine Lećevica, kao 100% vlasnika i osnivača Agencije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Općine Lećevica- LASTA, dok su Općina Lećevica, Općina Muć, Razvojna agencija Općine Dugopolje- ODRAZ i Grad Omiš partneri na projektu. Primarni cilj projekta jest kroz razvoj kompentencija i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevice- LASTA, omogućiti podršku poslovanju MSP-a kroz razvoj novih i inovativnih usluga, unaprijediti turističku ponudu i održivi razvoj turizma, intezivnije poticati razvoj poljoprivrede, poticanje primjene pametnih rješenja u suburbanim i ruralnim područjima, te osigurati veću vrijednost projekta kroz partnerstva.

 

Faza projekta: Projekt je u fazi provedbe. Dovršeni su radovi na uređenju i adaptaciji prostora Razvojne agencije Općine Lećevica LASTA. Prostor je opremljen konferencijskom dvoranom sa pripadajućom informatičkom opremom za održavanje edukacija i sastanaka, kako bi se osigurali kvalitetni radni uvjeti u funkciji odvijanja osnovne djelatnosti PPI-a Osim ravnateljice Razvojne agencije Lasta koja je zadužena za strateška planiranja i razvoj PPI-a, u sklopu projekta su zaposlene još 2 (dvije) djelatnice i to: savjetnica za gospodarstvo i ruralni razvoj, te savjetnica za poduzetništvo. Iste će proći edukacije u svrhu jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a. Savjetnik za gospodarstvo i ruralni razvoj će biti zadužen za obavljanje poslova poslovnog savjetovanja i praćenja programa kao i dostupnih sredstava za financiranje poduzetnika, posebice MSP iz primarnog sektora. Savjetnik za poduzetništvo biti će zadužen za poslove praćenja programa za financiranje poduzetničkih projekata i poslove informiranja o programima i sredstvima za financiranje razvojnih programa.

 

Prilozi :


- Odluka o financiranju
- Fotografije

 

 

EU FondRegionalniRazvoj

 

NAZIV UGOVORA: Brownfield Lećevica „Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa“- Urbana aglomeracija Split, ITU mehanizam, ref. oznake KK. 06.2.2.12.0002

 

Potpisan je ugovor o bespovratnim sredstvima u lipnju 2020. godine, ukupne vrijednosti projekta 4.680.437,73 kn. Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020. Obuhvaća revitalizaciju zapuštene brownfield lokacije u Lećevici na kojoj će se obnoviti napuštena i zapuštena građevina te urediti zemljište/okoliš oko nje, a koja će se provedbom projekta staviti u funkciju multifunkcionalnog centra društvene i javne namjene. Na taj način stvorit će se visokokvalitetni uvjeti za održavanje širokog spektra događanja i aktivnosti iz područja društva, kulture i gospodarstva usmjerenih na unaprijeđenje kvalitete života lokalne zajednice i Urbane aglomeracije Split u cijelosti.

 

Faza projekta: Provedeno je javno savjetovanje, objavljen je u EOJN otvoreni postupak nabave, te se u listopadu očekuje početak radova na rekonstrukciji zgrade u što spada uređenje prostora za djelovanje lokalne samouprave općine Lećevica i povezanih javnih ustanova, prostori za održavanje društvenih, kulturnih i edukativnih događaja te uređenje čitaonice.

 

- Glavni projekt 

 

Prilozi:

- Odluka o financiranju

- Poziv na dostavu projektnih PrijedlogaRadovi na rekonstrukciji multifunkcionalnog centra fra Ante Konstantina Matasa (13.09.2021.)

 

EU FondRegionalniRazvoj