Poziv na 6 edukativnu radionicu sa programom 01 

 

„Besplatno pravno savjetovanje građanima- pružanje primarne pravne pomoći
sukladno Zakonu o pravnoj pomoći


Ovo je šesta edukativna radionica koju Općina Lećevica organizira u sklopu projekta „Zajedno za nas” UP.02.2.2.15.0086 – poziv „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“) kojeg Općina Lećevica provodi sa partnerima Općinama Klis i Muć.

Ukupna vrijednost projekta je 1.774.676,40kn / 235.540,04 eura, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85%) te Hrvatskog državnog proračuna (15 %).

Cilj projekta je pružanje podrške u procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istom, unaprjeđenje kvalitete te razvoj i širenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao i jačanje kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade sa pripadnicima ciljne skupine.

U svrhu ostvarenja aktivnosti projekta zaposleni su njegovateljica, gerontodomaćica te dva gerontodomaćina koji pružaju pomoć u kući za 12 osoba starije životne dobe te jednog invalida.

U cilju podizanja svijesti javnosti o samom procesu deinstitucionalizacije organizirane su 5 od ukupno 6 edukativnih radionica te 6 od 6 okruglih stolova te objavljeno 11 novinskih članaka.

Kako bi se unaprijedio i ojačao kapacitet zaposlenih stručnjaka na projektu u tijeku su edukacije za osposobljavanje za gerontodomaćice koji su nakon završenog programa dobili certifikat koji se upisuje u radne knjižice.

Također je u sklopu projektnih aktivnosti nabavljen osobni automobil za potrebe provedbe projekta.

Tema ove radionice je „Besplatno pravno savjetovanje građanima - pružanje
primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći"

Radionica je namijenjena starijim osobama te invalidima, ali i svima koji žele saznati informacije i dobiti besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o pravnoj pomoći.

Radionica je organizirana u suradnji sa Udrugom za civilno društvo i kvalitetu življenja SRMA ,Brnaška 44, 21 230 Sinj koja kontinuirano pruža primarnu pravnu pomoć građanima putem telefona, e -maila, putem Facebook Meta kontakta i osobnim dolaskom u ured Udruge.

Cilj terenskih pravnih savjetovanja je povećanje dostupnosti usluga na terenu, odnosno prostorna rasprostranjenost usluge, povećanje transparentnosti usluga i promocija.

Predavač na radionici je Marija Pupić -Vurilj koje je registrirana pri Ministarstvu pravosuđa i uprave za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći.

Program edukativne radionice:

8:15 - 8:30 dolazak

8:30 - 8:40 Uvodna riječ voditeljice odnosa s javnošću projekta Danire Kujundžić

8:40 - 10:30 Izlaganje predstavnika Udruge SRMA Marija Pupić -Vurilj koje je registrirana pri Ministarstvu pravosuđa i uprave za pružanje primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o pravnoj pomoći

9:00 - 10:30 Pitanja

10:30 razgovor i druženje uz catering

Datum održavanja: 27.10.2023. godine
Mjesto i vrijeme: prostorije Općine Lećevica na adresi: Trg A. Bužančića Tice 2, 21 202 Lećevica

Radionica je za sudionike besplatna!

Danira Kujundžić
voditeljica odnosa s javnošću projekta

 

EU ESF logo