Ispis

- Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016)