Naziv: Općina Lećevica
Sjedište: Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica
Matični broj: 02728621
OIB: 14292080724
Internetska adresa: www.lecevica.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Baran, univ.spec.oec

Telefon: 021 250 001

Telefaks: 021 250 037

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, TE EU FONDOVE

Pročelnica: Danira Kujundžić, mag.iur.

Telefon: 021 250 099

Telefaks: 021 250 037

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Administrativni referent: Ana Gujić

Telefon: 021 250 099

Telefaks: 021 250 037

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

EU PROJEKTI:

 

„Zajedno za nas“

Viši referent, administrativno –financijski djelatnik:

Lina Vuletić, mag.biol et oecol.mar

e-mai: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Koordinator EU projekta :

Ana Gujić, bacc.oec

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNE POSLOVE

Privremena pročelnica: Gordana Maras, struč. spec. oec.

Telefon: 021 250 050

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Komunalni redar:

Marina Dujmović

 

 

Općinska uprava:

  • Radno vrijeme Upravnih tijela Općine Lećevica određuje se radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,30 do 15,30 sati, odnosno u ljetnom periodu od 15.07.2022.g. do 15.09.2022.g., određuje se klizno radno vrijeme u vremenu od 07,00 do 15,00 sati ili 07,30 do 15.30 sati
  • Unutar radnog vremena; rad sa strankama određuje se u vremenu od 09,00 do 13,00 sati
  • Korištenje dnevnog odmora u trajanju od 30 minuta u vremenu između 11,30 do 12,00 sati
  • Prijem kod Općinskog načelnika Općine Lećevica mogu ostvariti svakim radnim danom uz prethodnu najavu, odnosno dogovor, osobnim pristupom, telefonom ili e-mailom preko službenika/ce u pisarnici u vremenu od 12,00 do 15,00 sati, izuzev u slučaju njegove odsutnosti