Naslovna942x276

 

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA KRŠNA ZAGORA

Divojevići bb
21202 Lećevica
Predsjednik: Petar Bogić

 

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "OGNJIŠTE" RADOŠIĆ
(KUD "OGNJIŠTE")

Adresa: Škopljanci 57, Radošić, 21202 Lećevica
OIB: 86980769815
MBS: 17002041
Predsjednik: Marko Škopljanac
Kontakt: 098/ 735-111, 021/ 805-666

DJELATNOST

Kulturna djelatnost:
- kulturno umjetničko društvo
- njegovanje tradicije i narodnih običaja
- suradnja sa inostranim udrugama u zemlji i inozemstvu
- ostvarenje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva

 

UDRUGA ZEKONJA-KLADNJICE

Kladnjice bb
21202 Lećevica
Predsjednik: Mate Radanović

 

LOVAČKA UDRUGA LEĆEVICA

Adresa: Trg Ante Bužančića Tice 2, 21202 Lećevica
OIB: 84733830721
MBS: 3756050
Predsjednik: Ante Delić
Kontakt: 091/ 533 9286

DJELATNOST

Lovna djelatnost:
- gospodarenjem lovištem
- uzgoj i zaštita divljaći
- lov i korištenje odstrijelne divljači i njezinih dijelova u skladu s posebnim propisima i propisima lovno gospodarske osnove (LGO)
- zaštita prirode i okoliša
- unaprijeđenje izobrazbe lova i razvoj lovne etike
- organizacija stručne i lovočuvarske službe za provedbu LGO
- unaprijeđenje lovno-radne kinologije i lovnog streljaštva
- suradnja sa tijelima državne i javne uprave, znanstvenim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, sredstvima javnih  priopćavanja, te drugim pravnim i fizičkim osobama sa svrhom ostvarivanja ciljeva udruga.

 

UDRUGA SV.MARKO

Adresa: Trg Ante Bužančića Tice, 21 202 Lećevica
OIB: 10290051929
MBS: 02335310
Predsjednik: Jakov Bočina
Kontakt: 091/ 505 7344
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

D
JELATNOST

Kulturna djelatnost:
- organizacija svečanosti povodom blagdana na području Općine Lećevica
- njegovanje tradicije i narodnih običaja te čuvanje i zaštita materijalnog i kulturnog nasljeđa

 

UDRUGA RAST ZAGORE

Adresa: Parčine 59, Kladnjice, 21202 Lećevica
OIB: 37047910057
MBS: 1704273
Predsjednik: Anđelko Parčina
Kontakt: 098/ 464 234
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

D
JELATNOST

Gospodarska djelatnost:
- udruga za razvoj i zaštitu Dalmatinske zagore
- posredovanje i animiranje suradnje prema javnim poduzećima, bankama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi
- stručno osposobljavanje kadrova za provođenje agrotehničkih mjera
- zaštita okoliša, kulturnih i folklornih vrijednosti
- educiranje članova udruge

 

M&K KLUB

Adresa: Ante Kužića 222, Radošić
21202 Lećevica

MBS: 4412346
OIB: 00737157443

Predsjednik: Željko Mihoković
Kontakt: 097/ 7225-018
web: mk-klub.hr
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

- okupljanje građana radi ostvarivanja prava na dostojan život (čl. 63 Ustava RH),
- promicanje i unapređivanje zaštite okoliša te energetsko ekološke učinkovitosti,
- ljudska prava, razvoj lokalne zajednice,
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
- izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu,
- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu.

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1