20210518 Bunari cronikaHRNakon više dana sunce je konačno zasjalo punim sjajem na nebu bez oblačka, a moj cilj je bila Lećevica, selo iznad Kaštela. Na stranicama Općine Lećevica stoji kako ovu općinu čine naselja Lećevica, Radošić, Kladnjice i Divojevići. Iako je Radošić poznat po borbi bikova, pa je čak ušao i u radnju jednog od hrvatskih filmova, ova općina nepravedeno je, na neki način zakinuta, kada su u pitanju posjeti poput onih izletničkih ili turističkih.

20210518 Zazeli cronikaHROvaj puta Općina Lećevica nositelj je EU projekta u kojem će 15 geronto domaćica dobiti posao i oko 90 njihovih korisnika pomoć.
Za prvi projekt “Zaželi” nositelj je bila Općina Klis, dok je Općina Lećevica bila jedan od partnera. Iako su već pišući projekt znali da će donijeti brojne koristi i za žene koje su po projektu zaposlene kao geronto domaćice, kao i sami korisnici, nepovjerenje prema nepoznatom stanovnika Općine Lećevice postojalo je. Tako je za početak u projektu iz Lećevice bilo zaposleno 7 žena koje su obavljale poslove za 31 korisnika.

20210503 SvecanoUrucenjeUgovoraMinistrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak je krajem travnja u Splitu uručila 59 ugovora korisnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o ugovorima vrijednima 14,8 milijuna kuna sufinanciranih iz sredstava državnog proračuna s namjenom rješavanja specifičnih javnih potreba i problema u pojedinim sredinama. U sklopu navedenog uručenja, Općini Lećevica pripadaju dva ugovora.

20210204 PotpisanUgovorMinistricaTramisakPotpisan je Ugovor o bespovratnim sredstvima „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica- LASTA“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split, ukupne vrijednosti projekta 1.632.817,27 HRK .
Projekt je sufinanciran iz ITU mehanizma, bespovratnim sredstvima namijenjenim Urbanoj aglomeraciji Split.

20210202 ObjavniPlakat TO3 1 1Lokalna akcijska grupa Zagora, 25. siječnja 2021. godine objavila je II. LAG natječaj za tip operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

 

 

 

PropusniceS obzirom na povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište. Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2020., a njeno trajanje se određuje do 8. siječnja 2021. godine.

Okupljanje 1280Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

StozerCZ

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:
- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu
- na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba
- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba ....

StozerCZStožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio dvije odluke kojima se uređuje način organiziranja i ograničenja okupljanja na kojima se očekuje više od 50 osoba. Jedna je opća i primjenjuje se na sva okupljanja, a duga je posebna i ograničava neka okupljanja.

20200907 PlakatPesticidi 2020Vrijeme održavanja:

- Društveni dom Kladnjice 12.09.2020.g.( subota) u 17.00 h
- Društveni dom Radošić 12.09.2020.g.(subota) u 19.00 h

Lećevica,12.08.2020.g.

Načelnik Ante Baran osjeća se dobro, ima blage simptome kao kod prehlade i blaže gripe, te će od kuće koordinirati radom Općinske uprave i zajedno s kolegama sudjelovati u provođenju odluka iz nadležnosti Stožera civilne zaštite Općine Lećevica. Ovo je samo dokaz da nitko od nas nije imun na ovaj virus, dodaje i građanima poručuje da čuvaju sebe i svoju obitelj, da se striktno pridržavaju svih mjera i uputa Stožera i stručnih zdravstvenih službi.

Načelnik na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 46. Statuta Općine Lećevica („Službeni glasnik“ Općine Lećevica 03/18 i 11/20 ), te sukladno uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja i odobrenog Programa javni radova za 2020g., raspisuje


J A V N I P O Z I V

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Lećevica u 2020. godini