Ispis 

- Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog viječa Općine Lećevica