I faza radova na sanaciji završena ukupne vrijednosti 203.412,50 kn ( uključen PDV) -Sanacija i održavanje objekta na adresi Trg A. Bužančića Tice 2, Lećevica-projekt je kandidiran na nacionalni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova eu unije.Ukupna vrijednost projekta je 663.682,13 kn ( uključen PDV)- u tijeku je kandidiranje za nastavk radova II faze.

SanacijaObjektaBuzanciceva 01 20190301

SanacijaObjektaBuzanciceva 02 20190301