Ispis 

Općinski sud u Splitu - Objavljuje da je dopunjena zemljišna knjiga k.o. Kladnjice za novoosnovani zk. ul. 580 u koji je evidentirana čet. zem. 2937