Ispis 

Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću - Objavljuje da je po prijedlogu Bože Veljače iz K. Štafilića pokrenut pojedinačni ispravni postupak glede čest. zgr. 316 u zk. ul. 360 k.o. Radošoć ...