Ispis 

- PRIJEDLOG PLANA - Plan gospodarenja otpadom Općine Lećevica za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Općine Lećevica