Ispis 

- Pravovaljana kandidacijska lista za izbor općinskog načelnika Općine Lećevica