Ispis 

- Upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje potvrde/uvjerenja iz KAZNENE EVIDENCIJE