Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Lećevica i donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine.Vijeće obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.


Članovi Općinskog vijeća:

  1. Goran Zoraja, predsjednik općinskog vijeća - HDZ
  2. Ana Papić Đirlić, potpredsjednica općinskog vijeća - HDZ
  3. Kristina Penga - HDZ
  4. Anita Bužančić - HDZ
  5. Vlade Matas - HDZ
  6. Mateo Rajčić - HDZ
  7. Suzana Baran - HDZ
  8. Ante Prdić - HDZ 
  9. Magdalena Tešija - HDZ