okruglii stol malaOkrugli stol "Širenje izvaninstitucionalnih usluga" održan je danas u Gradskoj vijećnici u Kaštelima, a što su uopće te usluge koje lome jezik i zašto su bitne pojasnio nam je voditelj okruglog stola Vladimir Pilepić, inače projektni koordinator pri gradu Kaštelima.

9 sastanak UrbanaAglomeracijaSplit20. svibnja 2022. godine, u splitskoj Gradskoj upravi je održan 9. sastanak Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split, radnog tijela zaduženog za pripremu i praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kojeg čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora, održan je u petak u splitskoj Gradskoj upravi.

ITU Gradovi Konferencija 01Ovog svibnja u Zagrebu je održana konferencija na temu ITU gradovi u novom programskom razdoblju u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na kojoj su predstavljeni projekti Urbane aglomeracije Split koji se sufinanciraju s 332 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma.

20220524 ZavesenoObrazovanjeOsposobljavanjeZena 03U sklopu projekta „Svi za Lećevicu“, 15 pripadnica ciljne skupine zaposlenih na Projektu uspješno je završio program obrazovanja i osoposobljavanja koje je započelo u studenom 2021.godine.
13 pripadnica je završilo program osposobljavanja za gerontodomaćice, a 2 pripadnice ciljne skupine se osposobilo za vozača B kategorije.

HEP stilizirani logoDana 21. travnja u prostorijama Općine Lećevica, održan je sastanak na temu stanja postojeće elektroenergetske infrastrukture na prostoru Općine Lećevica kao i o mogućnostima unaprjeđenja iste u narednom planskom razdoblju.

20220331 Sastanak RS UA 1Dana 24. i 25. ožujka 2022. godine u prostorijama SPINIT inkubatora Sveučilišta u Splitu održano je pet sastanaka Radnih skupina u okviru izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, a na kojima je sudjelovalo 195 sudionika. Izrada Strategije se trenutno nalazi u fazi izrade Analize stanja.

RadoviMultiFunkCentraMatas 01U ožujku 2022. godine započeli su radovi na obnovi zapuštene Brownfield građevine u Lećevici. Kroz EU projekt „ Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa“- Urbana aglomeracija Split, ITU mehanizam, ref. oznake K.K. 06.2.2.12.0002, planira se revitalizacija i obnova Brownfield građevine u Lećevici te zemljišta i okoliša oko građevine u svrhu otvaranja prvog multifunkcionalnog centra društvene i javne namjene.

20220328 Plakat 5 LAG natjecaj Lecevica

Dana 25.03.2022. godine LAG Zagora objavio je V. LAG natječaj / II. natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Lokalna akcijska grupa Zagora objavila je V. LAG natječaj / II. natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zagora 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2.705.616,00 HRK gdje iznos potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (odnosno 15.000,00 EUR), s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

 

20220304 OkrugliStol 01U organizaciji Općine Lećevica, u petak 04.ožujka 2022. godine održan je prvi po redu Okrugli stol socijalne tematike u sklopu projekta „ZAJEDNO ZA NAS“ – Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb (UP.02.2.2.15.0086). Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, ukupne vrijednosti projekta 1.774.676,40 kn.

20220209 ZazeliFaza II SviZaLecevicu 01

Jučer je u zgradi bivše škole u Radošiću, u općini Lećevica, predstavljen EU projekt pod nazivom 'Svi za Lećevicu'. Radi se o projektu kojeg je Općina Lećevica aplicirala u sklopu natječaja Zaželi, program zapošljavanja žena, faza II. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Split i Centar za socijalnu skrb, podružnica Kaštela. Projekt je sufinanciran europskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost ugovora i bespovratnih sredstava iznosi 1.392.989,69 kuna.

Konferencija SviZaLecevicu 01Danas je u zgradi bivše škole u Radošiću, u općini Lećevica, predstavljen EU projekt pod nazivom 'Svi za Lećevicu'. Radi se o projektu kojeg je Općina kandidirala u sklopu natječaja 'Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine' i pritom ostvarila najviši iznos financiranja na području Urbane aglomeracije Split.