SporazumSuradnji 06

Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su danas Sporazum o izradi Strategije urbane aglomeracije Split.

Riječ je o dokumentu kojim bi se trebala odrediti prioritetna područja ulaganja za urbanu aglomeraciju Split, radi odabira i provođenja projekata za održivi urbani razvoj u okviru novog mehanizma EU kohezijske politike – integrirana teritorijalna ulaganja (ITU).

SporazumSuradnji 01„Potpisivanje ovog Sporazuma je završni dio onoga što smo već neko vrijeme pripremali zajedno sa Sveučilištem i čemu su se odazvale sve ostale općine i gradovi na području srednje Dalmacije. Sveučilište, koje inače radi Strategiju Splita, bi trebalo izraditi taj plan, a Split će, kao najveći i najvažniji administrativni centar će nositi to, a gradovi i općine koji će nam se pridružiti biti će dio te aglomeracije. Riječ je o dobrodošlom povezivanju kako bi mogli povući što više sredstava iz EU fondova. Da bi mogli aplicirati moramo imati strategiju aglomeracijskog razvoja. Svi planovi koji se naprave na prostoru buduće aglomeracije će biti ravnopravno tretirani i ravnopravno će se aplicirati“, kazao je gradonačelnik Baldasar. Navodeći da Split nije izolirani otok i da svoj budući razvoj mora planirati sa svojim susjedima te da sam Split za svoje susjede mora biti lokomotiva razvoja cijelog područja zamjenik gradonačelnika Goran Kovačević je rekao da je područje aglomeracije zasnovano na životnoj i ekonomskoj logici. „Ta logika nas svakodnevno povezuje u praksi, a sa ovom Strategijom ćemo se povezivati takoSporazumSuradnji 03 da osiguramo zajednički boljitak građana cijelog ovog područja. U Strategiji će se odrediti ciljevi i prioriteti razvoja tog urbanog područja koji će rezultirati paketom provedbe projekata za održivi urbani razvoj. ITU fondovi su novi mehanizam EU i u Hrvatskoj je u razdoblju 2014. do 2020. godine osigurano 345 milijuna eura bespovratnih sredstava na koja će naša aglomeracija moći aplicirati. Nacrt Strategije bi trebao biti gotov do kraja godine, a konačna verzija bi se trebala usvojiti u prvoj polovici 2016. godine“, pojasnio je zamjenik Kovačević.

Naglašavajući da se donošenje ovog dokumenta uklapa u strategiju razvoja Sveučilišta, kako prema unutra tako i prema vani, odnosno svom okruženju, rektor Anđelinović je naglasio da se treba iskoristiti prednost potencijala Sveučilišta koje ima 1500 zaposlenih i 20.000 studenata. „Naša uloga u ovoj aglomeraciji je važna, jer mi u ovom trenutku definiramo i naše strateške ciljeve i važno je da ti ciljevi budu usklađeni s ciljevima aglomeracije, kako bi svi skupa radili na pametnim specijalizacijama, za što je EU izdvojila 8 milijardi eura i regija koja se pripremi za pametne specijalizacije bit će sposobna za povlačenje sredstava. A pametna specijalizacija predstavlja četiri stupa – lokalna zajednica, gospodarstvo, znanost i nastava. Mi ovakvom suradnjom trebamo definirati u kojem smjeru ćemo ići, kojim ćemo se industrijama baviti i na taj način povlačiti sredstva. Moramo odrediti kakve će industrije SporazumSuradnji 04postojati, kakvu ćemo raditi prometnu infrastrukturu i slično“, kazao je rektor Anđelinović, dodavši da će Sveučilište pokušati naći i pametan način upravljanja ovom aglomeracijom, svojevrsnim megapolisom – model koji će biti uzajaman i svima na korist.

Naslanjajući se na Strategiju danas su i predstavnici 11 gradova i općina: Trogira, Kaštela, Solina, Sinja, Dicma, Dugog rata, Dugopolja, Klisa, Lećevice, Muća i Podstrane, zajedno sa Splitom potpisali Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Split.

S tim u vezi je Kristina Križanac, vršiteljica dužnosti gradonačelnice Sinja, kazala je kako je sretna jer zajedno svi mogu više. „Biti dijelom ulaganja je značajno za jedinice lokalne samouprave, koje jesu pokretači razvoja, ali SporazumSuradnji 05bez znanstvene komponente i privatnog angažmana sami ne možemo gotovo ništa napraviti. Ovim postajemo dio velike aglomeracije i svi možemo dati veliki doprinos toj urbanoj aglomeraciji“, kazala je Križanac.

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma je kazao da je vrijednost EU fondova između ostalog u tome da se svi pokušavamo udružiti i sa strane staviti lokalne animozitete i probleme. „To je dobra priča i zahvaljujem gradonačelniku Baldasaru i rektoru Anđelinoviću koji su nas pozvali. Mi smo svoju strategiju napravili prije dvije godine kao jedna od prvih jedinica lokalne samouprave i ona će ući u ovu strategiju i želimo da neki budući načelnici novce koje budemo dobili implementiraju ina boljitak građana. Nama nije problem napraviti projekt i aplicirati, ali nemamo financijski kapacitet da bi to napravili, ali Split kao veći kapacitet to može i zato je svim manjim općinama to bitno“, kazao je Vetma.