Na temelju odredbi članka 86., a u svezi s člankom 84. i 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 188. i članka 198. stavka (6), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", br. 153/2013), Općina Lećevica objavljuje,

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Lećevica

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica provest će se u razdoblju od 30. rujna 2015. do 9. listopada 2015. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati i to u:
- u prostorijama općine Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica održat će se 5. listopada 2015. godine u prostorijama MO Kladnjice, Hrvatskih dragovoljaca 62, s početkom u 10:00 sati.
- Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Lećevica dostupan je na web stranici nositelja izrade Općina Lećevica http://www.lecevica.hr/
4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade; Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica do zaključenja javne rasprave 9. listopada 2015. godine. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi te da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge čitljivo napisane dostave u roku određenom u ovoj objavi.

 

I. Tekstualni dio Plana:

  1. Objava
  2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Lećevica
  3. Sažetak za javnost
  4. Odredbe za provođenje odluka - pročišćeni tekst
  5. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lećevica

 

II. Grafički dio Plana