Naslovna942x276

 

 

JAVNA NABAVA – PROFIL OPĆINE LEĆEVICA – OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

 

Objave u Narodnim novinama o natječajima Općine Lećevica možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Kako pogledati popis svih objavljenih natječaja Općine Lećevica?

Popis svih objavljenih natječaja Općine Lećevica možete pogledti na slijedeći način:
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) pod NASLOVNICA u lijevom izborniku kliknite na Tražilica objava: Jednostavna (jednostavna nabava) i u rubrici Objavljeni dokumenti, upišete pod Naručitelj:Općina Lećevica i kliknete na Traži, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja Općine Lećevica.

 

Podaci o naručitelju:

Općina Lećevica
Trg Ante Bužančića Tice 1
21202 Lećevica
MB: 02728621
OIB: 14292080724
Tel: 021/ 250-099
Fax. 021/ 250-037
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavna adresa naručitelja (URL): www.lecevica.hr

 

- Pravilnik javne nabave

 

 • Objavljeni postupci javne nabave u 2013. godini

- Obavijest o pokrenutom otvorenom postupku javne nabave za uslugu financijskog leasinga za nabavu specijalnog komunalnog vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada, zapremnine 12m3, komada 1 (jedan)

   - Odgovor na zahtjev za pojašnjenje / izmjenu dokumentacije za nadmetanje

 

 

 

 

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.  

Plan nabave za 2015. godinu

- I. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

- II. izmjena Plana nabave za 2015. godinu

 

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu.

- Plan nabave za 2016. godinu

- I izmjene Plana nabave za 2016. godinu

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

        - Plan nabave za 2017. godinu

        - I izmjene Plana nabave za 2017. godinu

        - Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu.

        - Plan nabave za 2018. godinu

        - I izmjene Plana nabave za 2018. godinu

- II izmjene Plana nabave za 2018. godinu

 

 •  Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.

        - Plan nabave za 2019. godinu

- I izmjene Plana nabave za 2019. godinu

- II izmjene Plana nabave za 2019. godinu

- Plan nabave za 2019. godinu sa izmjenama

 

 •  Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.

- Plan nabave za 2020. godinu

- I izmjene Plana nabave za 2020. godinu

- II izmjene Plana nabave za 2020. godinu

III izmjene Plana nabave za 2020. godinu

IV izmjene Plana nabave za 2020. godinu

V izmjene Plana nabave za 2020. godinu

VI izmjene Plana nabave za 2020. godinu

 

 • Objavljeni postupci nabave u 2020. godini 

- Radovi na rekonstrukciji zgrade ( bivša Dalma)
- Građevinski radovi na uređenju bunara Pišteti

 

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

- Plan nabave za 2021. godinu

- I izmjene Plana nabave za 2021. godinu

- II izmjene Plana nabave za 2021. godinu

 

 • Objavljeni postupci javne nabave u 2021. godini

        - Radovi na rekonstrukciji multifunkcionalnog centra fra Ante Konstantina Matasa

Radovi na rekonstrukciji multifunkcionalnog centra fra Ante Konstantina Matasa (13.09.2021.)

- Nabava usluge održavanja edukativnih radionica s materijalom - Svi za Lećevicu

 

 •  Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.

- Plan nabave za 2022. godinu

 - I izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 - II izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 - III izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 

 •  Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu.

- Plan nabave za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023 godinu

- II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023 godinu

 

 •  Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu.

- Plan nabave za 2024. godinu

- I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024 godinu

- II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024 godinu

- III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024 godinu

 

 

- Statističko izvješće o javnoj nabavi

 

- Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1