Naslovna942x276

- Statut Općine Lećevica

- Poslovnik Općinskog vijeća

- Službeni glasnik

- Prostorni plan

- Gospodarenje otpadom

- Katalog informacija

Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti ili kodeks ponašanja članova općinskog vijeća u Općini Lećevica 

- Obrasci

- Odluke

Registar ugovora

Evidencija jednostavne nabave

Izvršenje proračuna

- Proračun

Izjave u skladu članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

- Izjave načelnika Općine Lećevica

- Godišnji financijski izvještaj, program rada, izvještaj o primljenim daonacijama vijećnika

- Osoba zadužena za nepravilnosti

- Sjednice Općinskog vijeća - dnevni redovi

- Sjednice Općinskog vijeća - zapisnici sa sjednica

Tekuće donacije i financijske pomoći udrugama i građanima koje je Općina Lećevica isplatila

- Strategija razvoja Općine Lećevica za razdoblje 2015.-2020. godine

Provedbeni program Općine Lećevica za razdoblje od 2022.- 2025. godine

- Plan zaštite od požara

- Zakup javnih površina

Zakup poslovnih prostora

- Postavljanje reklamnih panoa

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lećevica

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lećevica 2023.g.

- Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lećevica 2019.g.

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lećevica

- Javna ustanova za komunalne djelatnosti ŽUŽELJ

- Javna ustanova Razvojna agencija „Lasta“

- Biluš j.d.o.o.

- Javni natječaj za prijem

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće i pravne poslove, te EU fondove Općine Lećevica

- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Lećevica

- Zaštita osobnih podataka

- Lokacijske dozvole

- Godišnji plan upravljanja imovinom

- Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Općine Lećevica na dan 31. prosinca 2019. g.

- Komunalna infrastruktura

- Plan korištenja javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Lećevica

Socijalna prava

Javni poziv za sufinaciranje programa i projekata udruga iz područja kulture za 2024. g. 

Javni natječaj za prijem vježbenika

 

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1