Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) Općina Lećevica objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Lećevica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lećevica. Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 23. svibnja do 07. lipnja 2018.g. radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu. Program je također objavljen na web stranici Općine Lećevica www.lecevica.hr

Zainteresirane osobe mogu na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Općine dati prigovore na prijedlog Programa. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Lećevica. Prigovori moraju biti napisani čitko te potpisani i dostavljeni osobno ili poštom zaključno do 07.lipnja 2018.g.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Općine Lećevica