20210903 KordVijeceUA ST 01

Dana 01. rujna 2021. godine u zgradi Gradske uprave Grada Splita održan je dvanaesti sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici, te njihove zamjene predstavljajući gradove i općine s područja Urbane aglomeracije Split. Na sastanku je dan pregled realiziranih aktivnosti u okviru provedbe ITU mehanizama u Urbanoj aglomeraciji Split te su započete pripremne aktivnosti za korištenje ITU mehanizama u financijskog razdoblju 2021.- 2027. godine. Navede aktivnosti obuhvaćale su definiranje, odnosno potvrdu postojećeg prostornog obuhvata Urbane aglomeracije Split, sklapanje Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine, te identifikacija projektnih prijedloga i izradu baze projekata Urbane aglomeracije Split. U okviru definiranih točaka dnevnog reda izabran je i novi predsjednik Koordinacijskog vijeća- Ivica Puljak, gradonačelnik Grada Splita, te potpredsjednik- Ivo Tomasović, gradonačelnik Grada Omiša.

20210903 KordVijeceUA ST 02

Podsjetimo, u prethodnom financijskom razdoblju 2014.-2020., u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Općini Lećevica je dodijeljeno 6 mil kuna (6.173.736,40 kn) bespovratnih ITU sredstava za projekte „Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica- LASTA“, „Multifunkcionalni centar fra Ante Konstantina Matasa“, te „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“, te 2 mil kuna (2.473.050,00 kn) iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ u okviru ITU Europskog socijalnog fonda za projekt „Svi za Lećevicu – aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih i socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija područja Osijek, Pula, Slavonski brod, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb“.

20210903 KordVijeceUA ST 03