20211117 OtvoreneLjetnePozorniceUAS Solin 01

 

Dana 11. i 12. studenoga 2021. godine, u Domu kulture Zvonimir Solin održana je edukacija za dionike u kulturi i turizmu u okviru projekta „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“.

 

20211117 OtvoreneLjetnePozorniceUAS Solin 02

 

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 32.750.759,23 kn, od kojih se ukupno 27.838.145,30 kn financira iz bespovratnih EU sredstava od strane Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, te obuhvaća 7 gradova i općina Urbane aglomeracije Split. Projekt je pokrenut s ciljem revitalizacije kulturne baštine s naglaskom na osiguravanje dodatnih sadržaja za lokalno stanovništvo i atrakcija u turizmu kroz gradnju, uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica na više lokacija namijenjeno stanovnicima Urbane aglomeracije Split (UAS) i svim posjetiteljima izvan tog područja. Nositelj projekta je Grad Solin, a projektni partneri Turistička zajednica Grada Solina, Gradovi Omiš, Trogir, Kaštela te Općine Dugopolje, Klis i Lećevica.
Edukacija je organizirana od strane tvrtke Inovacija iz Zagreba te je bila namijenjena predstavnicima Gradova i Općina koji su dio integriranog projekta kulturne baštine „Otvorene ljetne pozornice UAS“. Identificiranje potencijala i mogućnosti destinacije, interpretacija baštine, korištenje festivala i događaja za razvoj svjesnosti o brendu, alati i tehnike za osiguravanje kulturnog doživljaja u cijelosti te razvoj proizvoda i usluga koji čine da ljudi žele posjetiti određenu destinaciju, samo su neke od tema predstavljenih na edukaciji.

 

20211117 OtvoreneLjetnePozorniceUAS Solin 03

 

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Općine Lećevica kao partneri na projektu sa programom „Uređenje starih bunara Pišteti“ u selu Radošić u sklopu projekta „Otvorene ljetne pozornice UAS“. Radovi na uređenju starih bunara u selu Radošić su okončani u srpnju ove godine a u tijeku je priprema aktivnosti vezanih za promidžbu i vidljivost projekta što uključuje pripremanje raznih događanja koja će se održavati na predmetnoj lokaciji a koja će se ujedno i kombinirati i sa projektom Općine Lećevica ESF „Svi za Lećevicu“ u vidu održavanja i organiziranja raznih radionica, edukacija i sličnih aktivnosti na novouređenim bunarima u Radošiću.

 

20211117 OtvoreneLjetnePozorniceUAS