9 sastanak UrbanaAglomeracijaSplit

Izvor: Grad Split, službena stranica
Link: https://www.split.hr/clanak/odrzan-9-sastanak-partnerskog-vijeca-urbane-aglomeracije-split#5

20. svibnja 2022. godine, u splitskoj Gradskoj upravi je održan 9. sastanak Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split, radnog tijela zaduženog za pripremu i praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split kojeg čine predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora, održan je u petak u splitskoj Gradskoj upravi.

Pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, Radojka Tomašević, u svojstvu predsjednice Partnerskog vijeća zahvalila je prisutnima na dolasku i na dosadašnjem uspješnom radu i suradnji. Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodnog 8. sastanka Partnerskog vijeća, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, Ana Jerkunica dala je pregled odrađenih i predstojećih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma, s naglaskom na ugovorena 44 projekta koja se financiraju iz ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split, ukupne vrijednosti 475 mil kn te s dodijeljenih bespovratnih 332 mil kn. Također je podijelila svim prisutnima dostupne informacije o postupku programiranja za razdoblje 2021. – 2027.g. a koje je u tijeku s pregledom trenutnih područja ulaganja za ITU mehanizam definiranima u zadnjoj verziji nacrta Operativnog programa Integrirani Teritorijalni Program 2021.-2027. koji se trenutno nalazi na eSavjetovanju. Predstavila je ukratko indikativne iznose po područjima ulaganja za 22 ITU grada u RH. Indikativne alokacije za Urbanu aglomeraciju Split za razdoblje 2021 – 2027. još nisu poznate. U nastavku su predstavnici tvrtke Urbanex d.o.o., ugovoreni vanjski stručnjaci za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine, predstavili dosadašnje odrađene aktivnosti u procesu izrade Strategije kao i Nacrt cjelovite analize stanja i SWOT analizu s planiranim rokovima za kompletiranje cjelokupnog procesa izrade Strategije. Svi članovi Partnerskog vijeća su pozvani da dostave svoje komentare, prijedloge i primjedbe na nacrt analize stanja u dodatnom roku, s obzirom na mali broj pristiglih komentara u definiranom roku za komentiranje.

Pročelnica Tomašević je zaključila sastanak nakon završene rasprave i najave sljedećih aktivnosti s ciljem što brže izrade nacrta Strategije, a koji će biti preduvjet za prijavu Grada Splita na najavljeni poziv Ministarstva regionalnog razvoja za odabir ITU gradova za korištenje ITU mehanizma i u razdoblju 2021.-2027.