Naslovna942x276

20221006 DrugaEdukacijskaRadionica ZajednoZaNas 02

U organizaciji Općine Lećevica, u petak 30. rujna 2022.godine ,održana je druga po redu edukativna radionica socijalne tematike u sklopu EU projekta „Zajedno za nas“- Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb (UP.02.2.2.15.0086). Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, ukupne vrijednosti projekta 1.774.676,40 kn.
Edukativna radionica na temu „ Socijalna prava osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom“ imala je za cilj upoznati ciljnu skupinu projekta, starije stanovništvo, osobe s invaliditetom i njihove obitelji o njihovim pravima te načinu ostvarivanja istih putem Centra za socijalnu skrb. Sve potrebne informacije sudionici su imali priliku dobiti od gostujućih predavača, djelatnica Centra za socijalnu skrb, podružnica Kaštel Novi-Tine Delić, mag.pol.soc. i Marine Šarić, mag.iur.
Projekt 'Zajedno za nas' (UP.02.2.2.15.0086) ima za cilj pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanja svijesti javnosti o istome kroz razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i jačanja stručnih kapaciteta osoba koja će pružati tu uslugu na projektnom području. U sklopu projektu zaposlene su 3 osobe na poslovima gerontodomaćina/ce te jedan njegovatelj. Oni će se za vrijeme trajanja projekta brinuti o 13 starijih osoba ili osoba s invaliditetom na području Općine Lećevica i partnera na projektu. Krajnji cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju te povećanje njihove socijalne uključenosti.

20221006 DrugaEdukacijskaRadionica ZajednoZaNas 04

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1