20221020 ZazeliFazaIII 02

Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 12. listopada 2022. godine, odobren je projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III.“. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Split, podružnica Kaštela i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područna služba Split. Vrijednost projekta je 791.040,00 HRK.
Radi se o dugo očekivanom nastavku projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena-faza II“, u kojem se očekuje zapošljavanje 16 teže zapošljivih žena s područja Općine Lećevica koje će se skrbiti za 96 starijih i/ili nemoćnih osoba s područja Općine Lećevica. Na taj način, omogućuje se pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina. Osnažuje i unaprjeđuje se radni potencijal ciljne skupine, odnosno ublažavaju se posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, projektom se potiče socijalna uključenost i povećanje kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

20221020 ZazeliFazaIII 01

Dana 19. listopada potpisan je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava te se kreće u realizaciju projekta. Projekt će trajati 8 mjeseci dok će žene biti zaposlene 6 mjeseci.
Projekt je sufinanciran u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.