20221202 PredstavljanjeProjektaZZN 01

Općina Lećevica je dana 28. studenog predstavila svoj novi EU projekt „Zajedno za nas“ kojeg provodi u partnerstvu s Općinom Klis i Općinom Muć. Riječ je o još jednom u nizu projekata Općine Lećevica socijalne tematike, a koji za cilj ima pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije s naglaskom na podizanje svijesti javnosti o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.
Projekt je široj javnosti predstavila voditeljica odnosa s javnošću projekta Danira Kujundžić, koja je istaknula važnost pružanja izvaninstitucionalne pomoći potrebitima u zajednici, a posebice u područjima od posebne državne skrbi u među koje spada i općina Lećevica. Naime, takva područja karakterizira sve veći udio starijeg i radno neaktivnog stanovništva i niski ekonomski rast koji u konačnici kumulativno vode do iseljavanja mlađih generacija u gradove pri čemu starije osobe ostaju živjeti sami. Upravo takve promjene u strukturi obitelji vode do toga da se sve veći broj starijih osoba nalazi u situacijama privremenog ili trajnog slabijeg funkcioniranja. Navedeno rezultirata potrebom za podrškom ili nekom vrstom usluge skrbi u zajednici.

20221202 PredstavljanjeProjektaZZN 02


Kako bi se javnost osvijestila o potrebama starijih i nemoćnih u zajednici, kroz projekt je planirano provođenje niza okruglih stolova i edukativnih radionica putem kojih će se predstaviti različiti modeli pružanja izvaninstitucionalnih pomoći i načini njihova aktivnog provođenja u zajednici. Uz navedeno, kroz projekt su zaposlene četiri osobe koje će se educirati za poslove gerontodomaćina i njegovatelja kako bi se osposobili za pružanje pomoći u kući. Oni će za vrijeme trajanja projekta aktivno pružati pomoć u kući za 12 osoba starijih od 54 godine i jednu osobu s invaliditetom.

20221202 PredstavljanjeProjektaZZN 03


Po završetku predstavljanja projekta, njegovih aktivnosti i ciljeva, održan je i Okrugli stol na temu „Deinstitucionalizacija - analiza stanja na primjeru Općine Lećevica“. U raspravi su uz predstavnike projekta „Zajedno za nas“ sudjelovali i predstavnici centra za socijalnu skrb i drugih Općina koje su također suočene sa procesima depopulacije i sve većim udjelom starijeg i potrebitog stanovništva. Analizirali su se ključni aktualni problemi u domeni pružanja izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici među kojima su se posebno istaknuli oni problemi povezani s dislociranošću pojednih područja i s nedostatkom financijskih sredstava potrebnih za kontinuirano pružanje izvaninstitcionalnih pomoći. Obzirom da Općina Lećevica nema organiziranu institucionalnu pomoć, model pružanja iste kroz EU projekte je jedina skrb i pomoć za navedene ranjive skupine stanovništva.
Projekt „Zajedno za nas“ sufinanciran je u 100%-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti projekta 1.774.676,40 kn.

EuropskiSocijalniFond 02