20220204 Lecevica grb

Općina Lećevica

poziva zainteresiranu javnosti na Edukativnu radionicu u sklopu EU projekta “Zajedno za nas” (UP.02.2.2.15.0086)

„Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju“


koji će se održati 08.02.2023. godine (srijeda) u 11 sati
u prostorijama društvenog doma Radošić (stara škola)- Ante Kužića 142, Radošić Lećevica

 

Edukativna radionica se provodi u sklopu projekta “Zajedno za nas” UP.02.2.15.0086 Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb te je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Ova radionica namijenjena je svima koji žele saznati informacije o relevantnim uslugama i pravima iz područja mirovinskog osiguranja te o načinu ostvarivanju istih.

Predavač na radionici je gosp. Željko Ljubičić, predstojnik HZMO područne službe Split.

Nakon edukativne radionice održat će se 4.okrugli stol na temu „Aktivni u mirovini“.

Danira Kujundžić
Voditeljica odnosa s javnošću

Događaji su za sve sudionike besplatni!

 

EuropskiSocijalniFond 02