Naslovna942x276

2023 10 09 Urbana aglomeracija 001

Na 19. sjednici Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split i 12. sjednici Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split održanima 09. listopada 2023.g. u zgradi Gradske uprave Grada Splita, usvojena je druga verzija nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i Akcijskog plana Strategije.

2023 10 09 Urbana aglomeracija 006Sjednicu Koordinacijskog vijeća je vodio gradonačelnik Puljak, u svojstvu predsjednika Koordinacijskog vijeća, a kojeg čine svi gradonačelnici i načelnici Gradova i Općina iz obuhvata Urbane aglomeracije Split, dok je sjednicom Partnerskog vijeća predsjedavala predsjednica Partnerskog vijeća, Radojka Tomašević, a kojeg čine predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora ravnomjerno zastupljeni s cijelog područja Urbane aglomeracije Split.

Na sastancima su predstavljene i jednoglasno usvojene i liste prioritiziranih ITU strateških projekata Urbane aglomeracije Split koji se predlažu za financiranje putem ITU mehanizma u iznosu od 55 mil EUR bespovratnih ITU sredstava, s obrazloženjem integriranog pristupa rješavanju potreba UAS-a.

Ana Jerkunica, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, je u sklopu dosad odrađenih i predstojećih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split, podsjetila kako je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i njenih provedbenih akata preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju2023 10 09 Urbana aglomeracija 013 2021.-2027. i to u visini indikativne alokacije od 55 mil EUR definirane od strane nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te da je usvajanje nacrta Strategije, Akcijskog plana te liste ITU strateških projekata preduvjet za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i objavu prvih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split u okviru ITU mehanizma, kao i za upućivanje nacrta Strategije u javno savjetovanje zajedno sa Strateškom studijom utjecaja na okoliš Strategije.

Dokumenti:

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1