Ispis

- Statut javne ustanove za komunalne djelatnosti "ŽUŽELJ"

- Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama JU za komunalne djelatnosti "ŽUŽELJ"

Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

- Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Javne ustanove Žuželj na dan 31.12.2020.g. 

 

- Godišnji financijski izvještaj JU za komunalne djelatnosti "ŽUŽELJ" - 2020. g. 

Godišnji financijski izvještaj JU za komunalne djelatnosti "ŽUŽELJ" - 2019. g.

- Godišnji financijski izvještaj JU za komunalne djelatnosti "ŽUŽELJ" - 2018. g.

 

Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja kom.otpada i biorazgradivog otpada

- Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanju mješanog i biorazgradivog otpada

- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Lećevica

- Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

- Odluka o sufinanciranju ukupne cijene javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada

- Popis lokacija na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na području općine Lećevica