Ispis

- Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za K.O. KLADNJICE