Naslovna942x276

 

Ukratko

Područje općine Lećevica pripada zagorskome dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Općina Lećevica sastoji se od naselja Lećevica, Radošić, Kladnjice i Divojevići. Općina Lećevica ima površinu od 87,37 km² što čini 1,93% ukupne površine županije. Prema popisu iz 2001. godine, na području općine živi 740 stanovnika, što čini gustoću naseljenosti od 8,4 stanovnika/km². Od prijašnjega popisa stanovništva iz 1991. godine zabilježen je pad broja stanovnika uzrokovan migracijskim procesima stanovništva. Postojeće stanje sustava naselja na području općine Lećevica određeno je dosadašnjim razvojem i procesima okupljanja stanovništva na više manjih zaselaka unutar naselja.

 

Pregled povijesno-prostornog razvoja

Prostor općine presijeca niz prometnica od lokalnoga značaja, te novosagrađena autocesta koja povezuje Split i Zagreb.Prostor je općine Lećevica kulturno-povijesno pripadao prostoru dalmatinske Zagore, s kojom je dijelio sudbinu turske okupacije, te razdoblja mletačke vlasti nakon oslobođenja od Turaka. Reljef je većinom krševit, prostor čini prostrana visoravan, sa brdovitim područjima na sjeveru općine, a od većih plodnih površina ističe se i u prošlosti značajno Radošićko polje. Zbog škrte zemlje i nedostatka vode, poljoprivreda nikada nije zauzimala značajnije mjesto u privređivanju stanovništva, osim za vlastite potrebe.
Glavni način privređivanja stoljećima je na ovom prostoru bilo stočarstvo. Od 70-ih godina 20. stoljeća poljodjelstvo i stočarstvo naglo propadaju, uglavnom zbog brojnoga iseljavanja stanovništva na rad u obližnje gradove, a kasnije i zbog trajnoga preseljenja u Split i na obalna područja. Na prostoru općine Lećevica postoji kontinuitet življenja još od prapovijesti, o čemu nam svjedoči veliki broj prapovijesnih gomila i gradina koje su sačuvane in situ.

 

Klimatska obilježja

Najtopliji je mjesec u godini srpanj sa srednjom temperaturom zraka od 22°C, dok je najhladniji siječanj sa srednjom temperaturom zraka od 6°C. Apsolutna maksimalna temperatura zraka izmjerena je u srpnju 39 °C, dok je minimalna zabilježena u veljači, -24°C. Najveća količina oborina pada u posljednja četiri mjeseca u godini, a najviše u prosincu. Ukupan broj oborinskih dana iznosi 123, prosječan broj dana sa tučom iznosi godišnje 3.7 dana. Snijeg najčešće pada u veljači (5 dana).

 
Općinska uprava Lećevica (Trg Antre Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica) nalazi se 10 kilometara od autoputa Split-Zagreb (izlaz Vučevica). Do Općine Lećevica se može doći iz šest pravaca: preko Malačke (Kaštel Stari-Radošić-Lećevica) odakle se pruža predivan pogled na Kaštelanski zaljev i Trogir, preko stare kliške ceste koja vodi preko Konjskog (Konjsko-Broćanac-Dugobabe-Korušce-Lećevica), preko Drniša (Drniš-Unešić-Kladnjice-Lećevica), preko Prgometa (Prgomet-Kladnjice-Lećevica ili Prgomet-Radošić-Lećevica), autoputom Split-Zagreb, izlaz Vučevica (Vučevica-Lećevica) i autoputom Split-Zagreb, izlaz Prgomet (Prgomet-Kladnjice-Lećevica ili Prgomet-Radošić-Lećevica).

 


 

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1