Ispis

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b. skupine, glavni vodovodni cjevovod s hidro stanicama i vodovodna mreža na katastarskim česticama u Radošiću; VODOVOD i KANALIZACIJA d.o.o., HR-Split