1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica provest će se u razdoblju od 26. lipnja 2015. do 10. srpnja 2015. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati i to:
    - u prostorijama općine Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica održat će se 30. lipnja 2015. godine u prostorijama mjesnog odbora u Kladnjicama na adresi Hrvatskih dragovoljaca 62, 21 202 Lećevica , s početkom u 10:00 sati.
    - Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Lećevica dostupan je na web stranici nositelja izrade Općina Lećevica http://www.lecevica.hr/

SporazumSuradnji 05Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i rektor Sveučilišta u Splitu Šimun Anđelinović potpisali su danas Sporazum o izradi Strategije urbane aglomeracije Split.

Riječ je o dokumentu kojim bi se trebala odrediti prioritetna područja ulaganja za urbanu aglomeraciju Split, radi odabira i provođenja projekata za održivi urbani razvoj u okviru novog mehanizma EU kohezijske politike – integrirana teritorijalna ulaganja (ITU).