- Poziv na intervju

 

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto


LEĆEVICA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


7


Na određeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Smjena - prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


7.1.2019.


14.1.2019.


Terenski rad


 

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno


Na temelju  čl.28.st.1.toč.1 Zakona lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 69/11), i Odluke načelnika o potrebi prijema u službu radnica   u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“  ( Klasa: 112-02/19-01/01 , Urbroj:2134/03-01/01-19-2) , Pročelnica JUO Općine Lećevice donosi 
O D L U K U
 o raspisivanju natječaja za prijem radnica u službu   u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“
Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Lećevica da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Lećevica za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „PRILIKA ZA RAD“ – Lećevica – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.
„Zaželi – program zapošljavanja žena“ je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 1. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme
 2. Trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
 3. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svi pravima propisanim Zakonom o radu
 4. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:
 • Žene starije od 50 godina
 • Žene s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • Liječene ovisnice o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
 • Beskućnice
 • Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

5. Opis poslova:

 • Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.) i
 • Drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

       Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 4 krajnja korisnika.

6. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolba
 • Životopis
 • Preslika dokaza o završenoj školi
 • Potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

Ukoliko se prijavi veći broj kandidatkinja od broja traženih, uzimat će se u obzir vrijeme provedeno u evidenciji nezaposlenih i starosna dob.
 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: OPĆINA LEĆEVICA ;Trg A. Bužančića Tice 1, 21 202  Lećevica
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Općina Lećevica  zadržava pravo po ovom natječaju pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja na intervju.
Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Lećevica; www.lecevica.hr  
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prednost : vozačka dozvola B kategorije


 

Poslodavac


OPĆINA LEĆEVICA


pismena zamolba: TRG A. BUŽANČIĆA TICE 1, 21202 LEĆEVICA

 

Natječaj objavaljen na službeni stranicama HZZZ- zavoda dana 07.01.2018.g.