Naslovna942x276

- JAVNI UVID u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Lećevica za razdoblje 2018. - 2023.

- Obrazac za savjetovanje (Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom)

 

PRIJEDLOG PLANA - Plan gospodarenja otpadom Općine Lećevica za razdoblje 2018. - 2023. godine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom Općine Lećevica

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Lećevica za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Plan gospodarenja otpadom Općine Lećevica za razdoblje 2014. - 2020. godine

Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja kom.otpada i biorazgradivog otpada

- Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanju mješanog i biorazgradivog otpada

- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Lećevica

- Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

- Odluka o sufinanciranju ukupne cijene javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada

- Popis lokacija na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na području općine Lećevica

- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Lećevica

- Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

- Očitovanje

- Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Lećevica

- Cjenik isporučitelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Lećevica

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1